Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on sivuston cbdoljytietoa.fi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.01.2022 

1. Rekisterinpitäjä

www.cbdoljytietoa.fi 

2. Rekisteristä vastaaja

www.cbdoljytietoa.fi 

3. Rekisterin nimi

www.cbdoljytietoa.fi 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

cbdoljytietoa.f sivusto ylläpitää blogia jossa jaetaan tietoa, tutkimuksia ja vertaillaan tuotteita, sekä kerätään rekisteritietoja uutiskirjeen yhteydessä. Kyseisiä rekisteritietoja voidaan käyttää uutiskirjeen lähettämiseen ja markkinointiin, jossa jaetaan sivuston aiheisiin liittyvää tietoa.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

cbdoljytietoa.fi sivuston rekisteriin kerättävät tiedot eivät sisällä luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisia tietoja, ellei niitä ole erikseen ilmoitettu tai mikäli ne eivät ole tarpeen. Uutiskirjeen avulla kerätään ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

cbdoljytietoa.fi kerää sivustolla kävijöiden tietoja ja tietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilön omalla suostumuksella mm. väestörekisteristä tai muualta kolmansien osapuolien rekisteritiedoista. 

7. Tietojen luovutus

cbdoljytietoa.fi sivun rekisteritietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille osapuolille ellei toisin määrätä. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan sivuston cbdoljytietoa.fi hallitsijalle. Sivusto cbdoljytietoa.fi tuottaa palvelut luotettavasti luotettavien palveluntarjoajien kautta, jotka käsittelevät kaikkia kerättäviä tietoja suojatusti ja turvallisesti sivustolla käytettävien palveluiden tietojenkäsittelyyn liittyvien sopimusten mukaisesti. 

Tietoja kerätään WordPressin ja sen lisäosien, sekä Google Analyticsin avulla.

Google Analytics tietosuojsaselosteen löydät täältä: ​​http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

cbdoljytietoa.fi sivuston srekisterissä olevia tietoja käsitellään luotettavalla tavalla suljetussa ja suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksien avulla, salasanoilla ja rajoitetun käyttöoikeuksin ja rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

cbdoljytietoa.fi on sitoutunut noudattamaan henkiltietojen käsittelyä, tietoturvallisuutta ja kaikkea tietosuojaa tarvittavalla tavalla.  

9. Tietojen säilytysaika

cbdoljytietoa.fi  käsittelee ja säilyttää tietoja niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin cbdoljytietoa.fi sivuston omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tietoja säilytetään tarpeen päättymisen jälkeen enintään 12 kuukautta. Rekisteritietoja käydään läpi kerran vuodessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä käyttäjällä tai uutiskirjeen tilaajalla on kaikki asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihinsa, niiden tarkistamiseen ja hallintaan. f

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on kerätty sivustolla cbdoljytietoa.fi.  Tarkastus on mahdollista tehdä ilman maksua kerran vuodessa. Tietojen tarkistamista tulee pyytää allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Mikäli rekisteritietoja pyydetään sähköisesti, eikä muuta muotoa ole erikseen toivottu, niin tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa.

Oikeus tiedon korjaamiseen ja käsittelyn rajaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä yhteystietolomakkeen kautta sivustoon cbdoljytietoa.fi. Lisäksi rekisteröidyllä on myös tietynlaisissa tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa tietojenkäsittelyä.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. 

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yhteydenottolomakkeen kautta sivuston cbdoljytietoa.fi ylläpitäjälle.

11. Evästeet

Sivustolla cbdoljytietoa.fi käytetään evästeitä. Lue lisää sivuston evästeistä alta.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt samalla evästeiden käytön ja analytiikan keräämisen.
Sivusto käyttää ​​evästeitä ja se voi olla voimassa yksittäisen tai pidemmän istunnon ajan. Evästeellä tarkoitetaan pientä tekstitiedostoa, johon tallentuu käyttäjän tietoja käyttäessään sivustoa.

Sivuston kaikkia evästeitä parantaakseen sivuston käyttökokemusta, kävijämäärien tietojen keräämiseen ja mm. tunnistamaan uudet ja palaavat kävijät sekä suosituimmat sivut.

PAKOLLISET EVÄSTEET

Verkkosivulla cbdoljytietoa.fi käytetään pakollisia evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivun toiminnan ja tarvittavan käyttäjäkokemuksen selaimessa. Pakollisia evästeitä sivustolla asettavat Google Tag Manager ja Google Analytics, jotka tallentavat  esimerkiksi tietoa siitä, millaisia muita evästeitä käyttäjä on hyväksynyt käytettäväksi.

ANALYTIIKKAEVÄSTEET

Kävijäanalytiikan seurantaa cbdoljytietoa.fi sivustolla käytetään Google Analytics palvelua. Google Analytics käyttää evästeitä sen analysoimiseen, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille. Tiedot voivat siis sijoittua EU-alueen ulkopuolelle.

Google käyttää em. tietoja sen arvioimiseen, millä tavalla käyttäjä käyttää verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille ja muiden verkkosivuston aktiivisuuteen sekä internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjontaan. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitteita muihin kuin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy, että Google käsittelee häntä koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.