CBD-öljyä käytetään paljon kivun hoidossa. Miten CBD-öljy auttaa erilaisissa kiputiloissa? Mikä vaikutus CBD-öljyllä on eri kiputiloihin kuten krooninen kipu, akuutti kipu, tulehduskipu, hermokipu, säteilevä kipu, luukipu, haamukipu jne.

Endokannabinoidijärjestelmän toiminta liitetään myös kivun kokemiseen. Lue mitä uudet tutkimukset sanovat CBD-öljyn ja kannabinoidien vaikutuksesta särkyjen ja kivun hoidossa.

CBD kivun hoidossa

Erilaisten kipujen kokeminen on asia josta kärsivät monet. Kivut saattavat haastaa arkipäivän elämää merkittävästi ja kaikki eivät saa tilanteeseensa apua perinteisistä hoitomenetelmistä. Tässä tekstissä käydään läpi miten CBD-öljy voisi auttaa vähentämään kipua ja ennaltaehkäisemään kipujen syntymistä vaikuttamalla elimistön sisäiseen kannabinoidijärjestelmään.

Hiljattain tehdyssä katsauksessa (Cannabinoids and Pain: New Insight From Old Molecules) arvioidaan miten kannabidioli eli CBD voi vaikuttaa krooniseen kipuun positiivisesti sitä vähentäen. Kyseinen katsaus sisältää tutkimuksia vuosilta 1975-2018 joissa tarkastellaan kivun eri muotoja.

Kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja kaikkiin eivät tehoa samat konstit. Ei siis ole 100% varmuutta, siitä että CBD-öljy auttaa jokaista, mutta vaikuttaa siltä, että yleisesti CBD:n avulla kipua siedetään huomattavasti paremmin. Kun kivun kanssa pystyy elämään helpommin, parantaa jo sekin yleistä elämänlaatua merkittävästi. 

Kuinka CBD voi lievittää kipua?

Vuoden 2008 katselmuksessa selvitettiin kannabinoidien roolia sellaisen kroonisen kivun hoidossa, johon muista lääkkeistä ei oltu saatu apua. Tutkimustulosten perusteella tutkijat ovat todenneet, että CBD (kannabidioli) on turvallinen hoitokeino krooniseen kiputilaan, ilman haitallisia sivuvaikutuksia.

 • CBD auttaa hillitsemään tulehduksia. Tulehdukset ovat yksi yleisin kivun aiheuttaja. 
 • CBD voi vähentää myös syitä jotka aiheuttavat tulehduksia kuten niveltulehdusta.
 • CBD vaikuttaa vähentämällä kipujen etenemistä selkäytimessä ja aivoissa kipureseptoreiden kautta.
 • CBD voi helpottaa kivusta johtuvia sivuvaikutuksia kuten unettomuutta, masennusta ja ahdistusta.
 • CBD:llä on osoitettu olevan tehoa myös kasvaimiin kuten syöpään ja syöpäkipuihin.

Lieviin tulehduksiin, särkyihin ja kipuihin riittää useimmiten pienikin annos CBD:tä. Vaikeissa kiputapauksissa (kuten voimakkaat ja krooniset kiputilat) tarvitaan suurempia annoksia CBD:tä, jotta siitä saa parhaan hyödyn. Vahvemmat CBD-öljyt voivat tarjota hyvän vasteen pienelläkin annoksella. 

CBD-öljy ei aiheuta riippuvuutta kuten monet muut lääkkeet

Krooninen kipu on ongelma josta kärsivät maailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset. Siitä huolimatta, että perinteiset kipulääkkeet ovat kehittyneet eteenpäin, on monia ihmisiä, jotka eivät saa niistä tarvittavaa apua. Osalla reseptillä saatavat voimakkaat kipulääkkeet vievät kivut pois, mutta tuovat tilalle muita ikäviä sivuvaikutuksia ja sen lisäksi kipulääkkeet saattavat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Sen sijaan CBD-öljy on luokiteltu turvalliseksi ja sen käyttö ei aiheuta riippuvuutta. Uusimpien tutkimusten mukaan CBD-öljy ja kannabinoidituotteet näyttäisi antavan lupaavia tuloksia kivun hoidossa ilman merkittäviä sivuvaikutuksia.

Katso virallinen WHO:n raportti vuodelta 2018 CBD:n käytön turvallisuudesta.

Kipujen erilaiset muodot 

Kivun tunnistaminen ja siihen reagoiminen tapahtuu kehon kipusensoreiden kautta. Viesti kulkee aivoihin ääreishermostoa pitkin ja nämä signaalit ovat olennainen osa ihmisen elimistön toimintaa. Kivun kokeminen on tärkeä reaktio, joka antaa varoituksen välttää kivun aiheuttajaa ja suurempaa vahinkoa. Toipumisen edistämiseksi elimistön järjestelmä muistuttaa olemaan myös varovainen loukkaantuneiden kehon osien kanssa viestimällä mahdollisesta uhasta erilaisilla signaaleilla.

Toisinaan kipusensorit lähettävät signaaleja, jotka voivat olla tarpeettoman voimakkaita tai pitkittyneitä. Esimerkiksi onnettomuuden jälkeen kipu voi pitkittyä kuukausiksi tai jopa vuosiksi ja laskea siten merkittävästi elämänlaatua. Kun onnettomuus ja vaara on ohi, ei kipusignaalin rooli ole enää yhtä tärkeä kuin akuutissa vaiheessa. 

cbd-öljy-kipuihin-kivun-hoito-kannabisöljy-kokemuksia-suomi-syöpä-tulehdus-fibromyalgia_2022_krooninen_kivut_hamppu




















Kivun muodot, voimakkuus ja sen sietäminen vaihtelee suuresti eri ihmisillä. Seuraavaksi käydään läpi hieman yleisiä erilaisia kivun muotoja.

Krooninen kipu

Kroonisella kivulla tarkoitetaan yleisesti pitkittynyttä kiputilaa. Krooninen kipu voi kestää puolesta vuodesta vuosiin tai pahimmillaan vuosikymmeniä. Kroonistunut kipu on hyvin yleistä ja sillä voi olla vaikutusta yksilön toimintakykyyn. Pitkään jatkuneen kroonisen kivun hallitseminen on sitä haastavampaa mitä pidempään se kestää.

Akuutti kipu

Akuutti kipu tarkoittaa sellaista kipua, joka tapahtuu nopeasti ja katotaa pian. Esimerkiksi kun törmäämme johonkin tai saamme haavan. Määritelmänä akuutti kipu on siis lyhytaikaista kipua ja jos se kipu kestää yli kuusi kuukautta niin silloin sen voidaan sanoa kehittyneen krooniseksi kivuksi.

Hermokipu

​​Hermokivulla tarkoitetaan kiputilaa, joka on joko keskuhermostoperäinen (sentraalinen) tai ääreishermoperäinen (perifeerinen) kiputila. Hermokipu johtuu joko vauriosta hermoissa tai se voi liittyä hermon toimintahäiriöön.

Tulehduskipu

Tulehduskipu voi johtua esimerkisksi siitä, jos lihakset tai jänteet ovat vaurioituneet. Kivun tunne koetaan usein silloin pehmytkudoksissa. Tulehduskipua kuvaillaan usein säryksi mm. lantiossa, selkärangassa, hartioissa tai käsissä.

Luukipu

Luukipu on nykyisin yleisempää ja sitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Se voi olla kroonista tai äkkinäistä ja voimakasta. Voimakas äkkinäinen luukipu tapahtuu yllättäen esimerkiksi liikkeen seurauksena kuten urheilussa saaman lihasvamman seurauksena. Kroonien luukipu on pitkittynyttä kipua joka tuntuu joko jatkuvasti tai toistuvasti ja se voi aiheuta monesta eri syystä.


Luukivun syitä on useita ja se voi johtua muun muassa loukkaantumisesta, osteoporoosista, tulehduksesta nivelissä, liikunnasta, ravinnepuutoksista jne. Luukipua esiintyy useimmiten enemmän naisilla kuin miehillä.

Aavekipu

Aavekipu eli haamukipu/haamusärky on sellaista kipua joka voi esiintyä olemattomissa paikoissa kuten amputoidussa kädessä. Aikoinaan uskottiin, että aavekipu syntyy katkenneissa hermopäätteissä, mutta nykyään sen tiedetään syntyvän myös selkäytimessä ja aivoissa.

Aavekivut voi johtua vaurioituneista hermopäistä, jotka saattavat reagoida heikkoihinkin olemattomiin signaaleihin. Selkäytimen kautta signaalit kulkevat alueille, joissa tuntoaistumuksia käsitellään ja niitä hermoyhteyksiä on olemassa vaikka kyseinen osa olisi amputoitu.

Kivun syyt

Kivut voivat johtua monen asian summasta tai yksittäistapauksista. Alla on luettelo yleisiä kivun syitä.

 • Kolmoishermosärky
 • Monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS)
 • Myofaskiaalinen kipuoireyhtymä
 • Fibromyalgia
 • Syöpä / kasvaimet
 • Niveltulehdus
 • Traumaattinen vamma
 • Selkäydinvamma
 • Multippeliskleroosi (MS-tauti)
 • Diabeettinen neuropatia
 • Vyöruusu

Kipusignaalit lähettävät tiedon kivusta aivoihin

Kipusensoreiden avulla kipusignaalit lähtevät kulkemaan ääreishermostoa pitkin aivoihin. Erilaiset yhdisteet ja lääkkeet kuten mm. endorfiini, opiaatit ja opiaattipohjaiset lääkkeet vaikuttavat kipusignaalia vähentävästi. Hermoston ja selkäytimen kautta menevät kipusignaalit päätyvät aivoissa talamukseen, jonka kautta signaaleja prosessoidaan ja kuljetetaan muihin ylempiin aivojen osiin, jotka tunnistavat kipua. 

krooninen-kipu-kipuihin-kivun-syyt-cbd-öljy-kannabisöljy-hamppu-syöpä-ahdistus-stressi-tulehduskipu-kannabis

CBD-öljyt, tinktuurat ja kapselit. Miten valita sopiva CBD-tuote?

CBD-tuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti. On monenlaisia CBD-öljyjä, CBD-kapseleita ja tinktuuroita. Toiset pitävät öljyistä ja toiset kapseleista tai muista syötävistä CBD-tuotteista. Yleisesti CBD-öljyt ja tinktuurat imeytyvät nopeammin kuin vatsassa vaikuttavat kapselit. 

CBD-öljy, hamppu ja kannabisöljy. Miten ne eroavat toisistaan?

Oletkin myös ehkä huomannut, että joskus puhutaan kannabisöljystä tai hamppuöljystä ja CBD-öljystä ja kaikki nämä termit saattavat hämmentää.

CBD-öljyllä tarkoitetaan öljyä joka ei sisällä THC:tä ollenkaan tai todella vähän. 

Kannabisöljyllä voidaan tarkoittaa myös CBD-öljyä mutta sen lisäksi myös sellaista öljyä jossa on mukana vähän tai reilusti THC:tä ja aiheuttaa siten päihtymistä. 

Hamppuöljyllä puolestaan tarkoitetaan hampunsiemenistä valmistettavaa omegarikasta siemenöljyä, jota käytetään elintarvikkeena.

Korkealuokkaiset ja turvalliset CBD-öljyt ja CBD-tuotteet löydät täältä suomalaisesta verkkokaupasta.

Lähteet

 1. Pirkko Paakkari. Duodecim. 2020. Terveyskirjasto.fi. Kroonien pitkäaikainen kipu. www.-sivu. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00939/krooninen-pitkaaikainen-kipu-laakehoito. Viitattu 11.01.2022.
 2. Käypähoito.fi. www-sivu. https://www.kaypahoito.fi/ . Viitattu 11.01.2022.
 3. Terveyskylä. 2018. Perustietoa kivusta: Miten kivun tunne syntyy. https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/miten-kivun-tunne-syntyy. Viitattu 11.01.2022
 4. Askel terveyteen. Luukipu: syyt, oireet ja hoito. https://askelterveyteen.com/luukipu-syyt-oireet-ja-hoito/. Viitattu 11.01.2022
 5. Tieteen Kuvalehti. 2016. Mistä aavekivut tulevat. https://tieku.fi/ihminen/elimisto/mista-aavekivut-tulevat. Viitattu 11.01.2022
 6. Ethan Russo. Ther Clin Risk Manag. 2008. Cannabinoids in the management of difficult to treat pain. , 4(1), 245. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2503660/
 7. Ethan Russo, Guy, G. W., & Robson ym. 2007. Chemistry & biodiversity. Cannabis, pain, and sleep: lessons from therapeutic clinical trials of Sativex®, a cannabis‐based medicine., 4(8), 1729-1743. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17712817/
 8. Cannabissativa.fi. 2021. CBD-öljy ja kipu. www-sivu. https://cannabissativa.fi/cbd-oljy-ja-kipu/
  Viitattu 12.01.2022
 9. Hamppumaa.fi. 2021. Endokannabinoidijärjestelmän tarkoitus. www-sivu. https://hamppumaa.fi/endokannabinoidijarjestelman-tarkoitus/. Viitattu 12.01.2022.