Arjessa ei välttämättä ehdi ajattelemaan, että mikä olisi se kaikista paras hetki ottaa CBD:tä. Ehkäpä otamme sitä useamman kerran päivään – vaikkapa herätessä, lounaan kanssa ja ennen nukkumaanmenoa. Jokaisessa näistä tilanteista annat CBD:n käytölle erilaisia biologisia muuttujia. Yksi tärkeä näistä on syömämme ruoan määrä, jota tarkastelemme artikkelissa. 

Tieteellisellä tasolla asiaa on ehditty tutkia paljonkin, vaikka asiasta ei ole vielä laajasti raportoitu. Moni on huomannut esimerkiksi, että ruokaan sekoitettu CBD tuntuu hyvältä vatsassa ja parantaa ruokahalua. Mitä tiede sanoo ruoan vaikutuksista CBD:n käyttöön?

Ruoan vaikutus CBD:n imeytymiseen: Biosaatavuuden optimoiminen

Jos haluaa CBD:n imeytyvän mahdollisimman hyvin, löytyy näyttöä, että se on paras nauttia ruoan kanssa. Ymmärtääkseen CBD:n imeytymiseen vaikuttavia tekijöitä täytyy käydä läpi joitain käsitteitä. Ravintoaineiden imeytyvyyttä isoon verenkiertoon kutsutaan biosaatavuudeksi. Käsite sisältää myös kriteerin, että ravinne on imeytynyt käytettävässä muodossa. Iso verenkierto kuljettaa ravinteet kaikkialle elimistöömme.

CBD:n biosaatavuutta ei vielä ymmärretä laajasti, siihen vaikuttaa mm. sen lipofiilisyys eli rasvahakuisuus ja hydrofobisuus eli vettähylkivyys. CBD:n biosaatavuus on alhainen, mikä johtuu sen huonosta liukenevuudesta ja suuresta ja hitaasta prosessista entsyymiryhmä sytokromi P450:n käsittelyn läpi. Tämä muodostaa CBD:stä jopa yli 100 erilaista metaboliittia, ja niistä monet käsitellään ja erittyvät ennen verenkiertoon pääsyään, jolloin sen biosaatavuus alenee. 

Tutkimuksia tietynlaisen ruoan vaikutuksista CBD:n biosaatavuuteen

Alhainen biosaatavuus on laittanut tutkijat tarkastelemaan CBD:n imeytyvyyden parantamistapoja, ja 2010-luvun aikana monissa tutkimuksissa on tarkasteltu myös ruoan vaikutuksia. Vuonna 2021 on julkaistu laajempi katsaus ruoan vaikutuksesta. Tutustumme näihin seuraavaksi. 

European Journal of Clinical Pharmacology -lehdessä vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin ruoan vaikutusta yhden kannabinoidiannoksen biosaatavuuteen kahdellatoista terveellä miehellä. He saivat kerta-annoksena 10,8 mg THC:tä ja 10 mg CBD:tä sisältävää tuotetta paastotilassa ja sitten syöneenä (tai päinvastoin), ja hoitojen välissä oli kolmen vuorokauden tasaantumisaika (1). Samoja vaikutuksia katsottiin rasvaisilla elintarvikkeilla myös CNS Drugs -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa vuonna 2018 FDA:n Yhdysvaltoihin hyväksymän Epidiolexin osalta (2). 

Tutkimuksia toistettiin Minnesotan yliopistossa, jossa tutkittiin ruoan vaikutusta CBD:n farmakokineettiseen profiiliin. Farmakokinetiikka käsittelee lääkeaineiden imeytymistä, jakautumista elimistöön, yms. Tutkimuksessa tarkkailtiin, miten ruoka vaikuttaa CBD:hen aikuisilla potilailla, joilla on voimakas epilepsia. MINCEP Epilepsy Care Clinicin kahdeksalle potilaalle, jotka olivat saaneet jo aiemmin CBD:tä haasteisiinsa, saivat kerta-annoksen 99-prosenttisesti puhdasta CBD-kapselia paastotessa (ei aamiaista) ja ruoan syöneenä (rasvainen 840-860 kilokalorin aamiainen). Verinäytteet otettiin kussakin tilanteessa 0 ja 72 tuntia CBD:n antamisen jälkeen. CBD:n pitoisuudet mitattiin plasmassa (3). Vuoden 2021 huhtikuussa Pharmacotherapy Publicationsin julkaisemassa katsauksessa analysoitiin laajemmin ruoan vaikutusta CBD:n farmakokinetiikkaan. Jo mainitun CBD-valmisteen Epidiolexin suorituskykyä koskevia kliinisiä tutkimuksia käytettiin useista tietokannoista, ja 44 tutkimuksista saatua tietokokonaisuutta käytettiin analyysissä (4). 

Kuten voi huomata, tästäkin aiheesta on kertynyt tietoa eri tutkimuksista. Ensimmäisten tutkimusten tulokset olivat niin lupaavia, että niitä haluttiin toistaa useamman kerran. Tutkijat tekivät kerta toisensa jälkeen huomion, että ruoan yhteydessä käytetty CBD imeytyi selkeästi paremmin. Mitä he tarkalleen huomasivat?

Rasvainen ruoka tehostaa CBD:n imeytymistä 4-kertaisesti

rasvainen-ruoka-cbd-imeytyy-paremmin-vaikutus-öljyn-vaikutukset-sivuvaikutukset
Rasvainen ruoka tehostaa CBD:n imeytymistä jopa nelinkertaisesti

Näiden monien viime vuosien aikana kertyneiden tutkimustulosten mukaan CBD:n nauttiminen rasvaisen ruoan kanssa voisi ohittaa siinä määrin entsyymimetabolian ja lisätä liukenevuutta, että tämä parantaisi todella huomattavasti sen biosaatavuutta. Havainnoissa on ilmennyt toistuvasti CBD:n imeytymisen tehostuminen 4-kertaisesti. Käymme edellä esiteltyjen tutkimusten tulokset seuraavaksi. 

Vuoden 2013 tutkimuksessa havaittiin biosaatavuuden olleen noin neljä kertaa suurempi, kun valmistetta käytettiin aterian jälkeen verrattuna tyhjään vatsaan (1). Vuoden 2018 tutkimuksessa veriplasmasta mitattiin noin 4,5-kertainen määrä CBD:tä, kun se nautittiin runsasrasvaisen aterian kanssa (2). Vuoden 2019 tutkimuksen tulokset kertasivat aikaisempia havaintoja hienosti: rasvaisen ruoan kanssa nautittuna elimistössä havaittu CBD:n määrä kasvoi nelinkertaiseksi verrattuna paaston jälkeen otettuihin lukemiin ja lisäksi se nosti sen maksimipitoisuuden veressä jopa 14-kertaiseksi (3). vuoden 2021 katsauksessa todettiin yhtälailla CBD:llä olevan paljon suurempi biosaatavuus syöneillä potilailla, joilla myös CBD:n farmakokinetiikan yksilöllinen vaihtelu väheni. Katsaus on kokonaan julkinen 1.4.2022 (4). 

Tutkimuksista pääteltiin, että runsaan rasvan kera käytettynä osa CBD-molekyyleistä sitoutuu pitkäketjuisiin triglyserideihin ja kulkeutuu elimistöön niiden imeytyessä sen lipofiilisyyden vuoksi sen sijaan, että ne joutuisivat P450-entsyymien käsiteltäviksi. Tämän lisäksi täysi vatsa voi johtaa pidempään mahalaukun läpimenoaikaan ja erittäin vaikeasti liukenevien yhdisteiden, kuten CBD:n, liukenemisen lisääntymiseen. Tämä taas lisää sen biosaatavuutta, jota toivomme. 

Yhteenveto: CBD:llä on parempi imeytyvyys nautittuna rasvaisten ruokien tai rasvan yhteydessä

Kaikki nämä tiedot antavat meille sulateltavaa, joten kertaus ja loppupäätelmä on paikallaan.

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että CBD:llä oli vähintään neljä kertaa parempi biosaatavuus, kun sitä oli nautittu rasvaisten ruokien kanssa tai syömisen jälkeen. Parempi biosaatavuus tarkoittaa, että enemmän CBD:tä pääsee ravinteiden käsittelyn läpi koko elimistöön. Tähän mennessä julkaistut tutkimukset antavat meille syytä suositella CBD:tä nauttimista ruoan kanssa biosaatavuuden parantamiseen.

Joissain tilanteissa, kun käytät kannabinoideja kuten CBD:tä, esim varhaisaamulla tai ennen nukkumaanmenoa, et varmaan halua syödä ateriaa, mutta mahdollisuuksien mukaan suosi jotain rasvaista näissäkin tilanteissa. Jos et pysty syömään, varsinkin silloin on suositeltavaa pitää ennen nielaisua kielen alla noin 1-3 minuuttia. Parhaimman imeytyvyyden vatsasta saavutat käyttäessäsi CBD:tä rasvaisen aterian jälkeen tai sen kanssa. 

Lähteet:

1. Stott, C. ym. 2013. A phase I study to assess the effect of food on the single dose bioavailability of the THC/CBD oromucosal spray, European Journal of Clinical Pharmacology volume 69, pages 825–834 https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-012-1393-4 

2. Morrison, G. ym. 2018. A Phase I, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose, Multiple Dose, and Food Effect Trial of the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Highly Purified Cannabidiol in Healthy Subjects. CNS Drugs. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223703/ 

3. Birnbaum, A. ym. 2019. Food effect on pharmacokinetics of cannabidiol oral capsules in adult patients with refractory epilepsy.  https://experts.umn.edu/en/publications/food-effect-on-pharmacokinetics-of-cannabidiol-oral-capsules-in-a 

4. Silmore, L. ym. 2021. Food effects on the formulation, dosing, and administration of cannabidiol (CBD) in humans: A systematic review of clinical studies. Pharmacotherapy Publications. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33583102/ 

Blog. 2019. Should I Take CBD With Or Without Food? Cibdol. https://www.cibdol.com/blog/793-should-i-take-cbd-with-or-without-food. Viitattu ja käännetty 16.12.2021